DNN Designer

Monday, April 22, 2024    Search >
نظریه آلگوریتمی و کاربردی گرافها، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر Minimize
 در سالهای اخیر نظریه گراف نقش قابل توجهی در کاربردهای علمی بویژه فن آوری اطلاعات و ارتباطات پیدا کرده است و این نقش را در علوم رایانه ای بر همگان روشن نموده است. این در حالی است که رشد سریع نظریه گراف با پشتوانه غنی ریاضی آن، این نظریه را در میان شاخه های دیگر ریاضیات ممتاز نموده است. چارتراند و اولرمن ترکیب زیبایی از نظریه گراف از جنبه های ریاضی و علوم رایانه ای و کاربردهای متنوعی از این نظریه را در زمینه های مختلف ارائه داده اند. این باعث شده است که دانشجویان شاخه های مختلف علوم رایانه و حتی سایر رشته های فنی و مهندسی در دوره های مختلف این کتاب را خواندنی، زیبا و مفید یافته اند و همواره علاقه مند بوده اند که برای درک بهتر مطالب آن به زبان فارسی ترجمه شود.
  
Copyright 2008 by tashakkori.ir
Login